Batangas Floral Garden

 

The City's friendly and serene memorial park; Your personal garden of beautiful memories

Address: Kumintang Ibaba, Batangas City

Contact No.: (043) 702-6610; (02) 456-0824; 0906-2422528; 0907-0355142

Royal Premier Memorial Chapels

 

Serbisyong mahusay, malinis, tapat at natatangi;  Kapuso at kaakbay sa huling ginintuang handog para sa mga mahal sa buhay.  Exclusive funeral service provider for Batangas Life Planholders of Trusteeship Plans, Inc.

Address: Kumintang Ibaba, Batangas City

Contact No. : (043) 702-6610; 0907-0355142; 0906-2422528